Nově zvýšena kapacita paměti až na 850 záznamů

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM PATRON-PRO

Přístupový systém PATRON-PRO je určen pro ovládání dveří zejména v bytových domech, garážích a na podobných místech, kde je třeba zamezit pohybu neoprávněných osob.

Systém vyniká především jednoduchou a rychlou montáží a velmi snadnou aktualizací uživatelských oprávnění pomocí mobilního telefonu s technologií NFC.

Přístupový systém

Každému oprávněnému uživateli je přiděleno identifikační médium (karta, čip, přívěšek). Uživatel při vstupu do objektu pouze přiloží identifikační médium ke čtecímu terminálu. Interní kód identifikačního média je porovnán se seznamem platných identifikačních médií v ovládací jednotce, a pokud vše souhlasí, ovládací jednotka pošle impuls zámku dveří a umožní vstup do objektu. Odblokování zámku je zároveň vizuálně znázorněno na čtecím terminálu a doprovázeno akustickým signálem.

Identifikační média

Systém PATRON-PRO využívá identifikační média DESFire a Mifare standardu ISO 14443 pracující v pásmu 13,56 MHz. Identifikační média jsou dodávána v provedeních ISO karty (velikost běžné kreditky) a bezkontaktního přívěšku na klíče (klíčenky/čipu). Bezkontaktní přívěšek na klíče je s rozměry 30x30 mm velmi oblíbeným a odolným řešením doporučovaným zejména pro využití v bytových domech. Systém spolupracuje rovněž s některými identifikačními médii používanými nájemníky k jiným systémům. Taková média lze po vyzkoušení do systému načíst a používat také pro obsluhu systému PATRON-PRO. Veškerá identifikační média dodávaná k systému mohou být potištěna dle přání zákazníka.

Dalším možným identifikátorem použitelným pro obsluhu systému PATRON-PRO je mobilní telefon s NFC technologií. Tento mobilní telefon je součástí dodávky a ve speciální úpravě slouží ke správě systému. Telefon bez úpravy je však k dostání volně na trhu, a pokud uživatel takovým telefonem disponuje, může po nastavení a zavedení telefonu do systému začít telefon používat místo bezkontaktní karty.

Hardware

Přístupový systém PATRON-PRO se skládá ze čtyř komponent. Jsou jimi přístupový terminál RSW.03/A, releový modul IRW.01, zámek a mobilní telefon s NFC technologií. Uživatel systému přichází do styku pouze se čtecím terminálem umístěným u obsluhovaných dveří. Systém je navržen s důrazem na bezpečnost tak, aby případné vniknutí do čtecího terminálu nemohlo vést k odblokování dveří. Ovládací jednotka zámku se zpravidla instaluje uvnitř zabezpečeného objektu.

Mobilní telefon s technologií NFC je nutný ke správě systému. Pomocí aplikace obsažené v telefonu je možné načítat identifikační média, řídit přístupová práva a pohodlně aktualizovat uživatelské databáze v ovládací jednotce.

Charakteristika systému

Vhodné využití pro:

Technické parametry

bluetooth marketing partneři webu © 2010 Ima.cz