Provozní dotazy o fungování systému

 1. Karta nebo čip (přívěšek), jaký je mezi nimi rozdíl?
 2. Potisk karet/čipů, jaký má význam?
 3. Jak aktivuji nebo aktualizuji karty/čipy oprávněné ke vstupu?
 4. Jak tedy probíhá aktualizace seznamu v telefonu a práce s ním?
 5. Jak zkopíruji aktualizovaný seznam z mobilního telefonu do přístupového systému?
 6. Potřebuji do seznamu vyplňovat všechny údaje (jméno, příjmení, číslo bytu)?
 7. K čemu slouží v seznamu karet/čipů pole skupina?
 8. Jak a kam mám kartu/čip přiložit?
 9. Co mám dělat, když se mi dveře neotevřou?
 10. Co se stane při výpadku proudu?
 11. Je karta/čip voděodolná?
 12. Lze si karty/čipy zkopírovat nebo nějak rozmnožit?
 13. Jak se určuje do kterých dveří smím a do kterých ne?
 14. Použití NFC mobilního telefonu

1. Karta nebo čip (přívěšek), jaký je mezi nimi rozdíl?

Identifikační karta má rozměry klasické bankovní karty. Mezi její výhody patří mimo nepatrně nižší ceny, delší čtecí vzdálenost a možnost kompletního potisku. Je tedy vhodná zejména do firem, kde může fungovat i jako identifikátor zaměstnance (s fotkou, pracovní pozicí atd.). Nevýhodou identifikační karty jsou pak její rozměry, nižší životnost a náchylnost ke zlomení. Identifikační čip/přívěšek je naopak velmi vhodný pro bytové domy. Jeho kompaktní rozměry a vysoká odolnost umožňují jeho připnutí například na klíče od bytu a nošení po kapsách. Jeho nevýhody jsou o něco vyšší cena, kratší čtecí vzdálenost a velmi omezené možnosti potisku. Tyto nevýhody jsou často při použití v bytových domech vyváženy právě jednoduchou manipulací a téměř neomezenou životností v porovnání s identifikačními kartami.

Zpět na seznam otázek


2. Potisk karet/čipů, jaký má význam?

Potisk karet nebo čipů pořadovým číslem má velký význam pro správnou identifikaci karty/čipu. Velmi často se stává, že některý uživatel kartu ztratí. Takovém případě je nutné ztracenou kartu zablokovat a vydat uživateli novou. Pokud je uživatel správně zanesen v seznamu karet, pak je celý proces jednoduchý. Problém nastává v případě, kdy kartu nelze jednoznačně identifikovat, například si členové jedné rodiny karty vyměnili mezi sebou. V takovém případě dojde po zablokování karty k situaci, že se jiný uživatel nedostane do dveří, zatímco případný nálezce karty může bez omezení do dveří vstoupit.

Zpět na seznam otázek


3. Jak aktivuji nebo aktualizuji karty/čipy oprávněné ke vstupu?

Nahrávání a aktualizace oprávněných karet/čipů probíhá ve dvou fázích. V první fázi je třeba upravit seznam oprávněných karet v mobilním telefonu. Přesný postup práce s aplikací v dodávaném mobilním telefonu je popsán v manuálu k této aplikaci (odkaz na manuál). Ve druhé fázi se upravený seznam přenese z mobilního telefonu do systému PATRON-PRO. Obě fáze jsou popsány v následujících dvou bodech a obtížnost celého procesu práce s mobilním telefonem je srovnatelná s ukládáním nového kontaktu do telefonního seznamu.

Zpět na seznam otázek


4. Jak tedy probíhá aktualizace seznamu v telefonu a práce s ním?

Při zakoupení systému PATRON-PRO obdržíte telefon NOKIA s technologií NFC a správcovskou aplikací, ve které je již nahrán seznam karet/čipů dodaných se systémem. Z tohoto seznamu můžete karty mazat nebo je do něj naopak přidávat prostým přiložením přidávané karty k telefonu. U každé v seznamu karty/čipu je možnost vyplnit jméno, příjmení, číslo bytu a skupinu dveří, které je karta oprávněna otevřít. Aplikací v mobilním telefonu lze tedy kompletně spravovat seznam karet a jejich oprávnění k jednotlivým vstupům.

Zpět na seznam otázek


5. Jak zkopíruji aktualizovaný seznam z mobilního telefonu do přístupového systému?

Tento krok je velmi jednoduchý. Jakmile je práce s aktualizací seznamu v telefonu hotova, stačí z menu zvolit položku „Připravit na nastavení čtečky“ na další obrazovce vybrat dveře pro aktualizaci a pak jen přiložit telefon ke čtečce. Čtečka si z telefonu během pár sekund stáhne aktualizovaný seznam a po dokončení úlohy pípne. Tímto je systém zaktualizovaný a veškeré změny jsou zaneseny v paměti.

Zpět na seznam otázek


6. Potřebuji do seznamu vyplňovat všechny údaje (jméno, příjmení, číslo bytu)?

Z důvodu dlouhodobé přehlednosti seznamu a vydaných karet/čipů je doporučeno vyplnit všechna pole a dodržet jejich správnost. Pokud například nájemník ztratí kartu, je pro její následnou blokaci třeba přesně vědět o kterou se jedná. Pokud by došlo k blokaci jiné karty z důvodu nepřesných údajů v seznamu karet, pak se některý nájemník večer nedostane domů a naopak případný nálezce ztracené karty má možnost ji bez omezení používat. Pro jednodušší a přesnější identifikaci karet/čipů proto doporučujeme jejich potisk pořadovým číslem (naleznete v nabídce příslušenství).

Zpět na seznam otázek


7. K čemu slouží v seznamu karet/čipů pole skupina?

Pole skupina označuje skupinu dveří, kterou může zvolená karta otevřít. K dispozici je celkem 10 skupin a 20 možných dveří, které lze do systému zařadit. Pokud máte systém PATRON-PRO nainstalovaný například na vstupních dveřích do domu a zároveň dveřích do sklepa, pak zařadíte do skupiny 1 oba tyto vstupy a do skupiny 2 pouze vstupní dveře do domu. Při rozdávání karet pak ke kartám nájemníků, kteří mají zároveň sklep zapíšete skupinu 1. Těm co sklep nemají, nebo například pošťačce umožníte ovládat pouze skupinu 2 (tj. pouze vstupní dveře). Celý postup přiřazování skupin je popsán v manuálu k této aplikaci (odkaz na manuál).

Zpět na seznam otázek


8. Jak a kam mám kartu/čip přiložit?

Čtečka karet je obvykle umístěna na stěně vedle chodu a má čtecí vzdálenost do 6 cm – to znamená, že identifikační médium (kartu/čip) stačí ke čtečce na tuto vzdálenost pouze přiblížit. Nezáleží jakou stranou médium přiložíte – je bezkontaktní, což znamená, že všechny údaje se vzduchem přenesou na vzdálenost několika centimetrů.

Zpět na seznam otázek


9. Co mám dělat, když se mi dveře neotevřou?

Zkontrolujte, zda se po přiložení karty na čtečce rozsvítí zelená dioda. Pokud ano, dveře je možné otevřít. Pokud se rozsvítí červená, Vaše identifikační médium (karta/čip) není zaneseno do systému a musíte kontaktovat správce domu nebo servisní firmu pro jeho nahrání. Pokud je systém v pořádku, čtečka bliká zelenou diodou.

Zpět na seznam otázek


10. Co se stane při výpadku proudu?

Pro případ výpadku proudu je možné systém vybavit záložním zdrojem – ten vydrží systém napájet po dobu nezbytnou pro pokrytí většiny krátkodobějších výpadků proudu. Napájení systému z baterie je v takovém případě signalizováno na záložním zdroji. Pokud přesto dojde k vybití baterie, dveře lze stále otevřít z vnitřní strany klikou.

Zpět na seznam otázek


11. Je karta/čip voděodolná?

Bezkontaktní karty a čipy jsou vodotěsně zapouzdřené do plastového krytu a proto jim voda nevadí.

Zpět na seznam otázek


12. Lze si karty/čipy zkopírovat nebo nějak rozmnožit?

Identifikační média v sobě již z výroby nesou unikátní kód. Tento kód není možné jednoduše přehrát do jiného média a proto si je nemůžete nechat „zkopírovat“ jak je tomu u klíčů. V tomto spočívá jedna z výhod systému – zamezení vstupu nepovolaných osob do Vašeho domu. Pokud potřebujete pro Vaši potřebu více karet/čipů – obraťte se na správce domu.

Zpět na seznam otázek


13. Jak se určuje do kterých dveří smím a do kterých ne?

Jak již bylo řečeno, každé identifikační médium v sobě nese unikátní kód. Tento kód je uložen v jednotlivých čtecích zařízeních, která ovládají otevírání dveří. Pokud čtecí zařízení kód Vašeho identifikačního čipu zná, je Vám povolen vstup. Pokud ovšem není Vaše identifikační médium do konkrétních dveří zaneseno, vstup Vám není umožněn. Z tohoto důvodu je možné aby některé karty/čipy otevíraly všechny dveře (karta/čip je zanesena v databázích všech dveří) a některé pouze jedny (karta/čip je zanesena pouze v databázi jedněch dveří a ostatní dveře ji neznají).

Zpět na seznam otázek


14. Použití NFC mobilního telefonu

Mobilní telefony s technologií NFC nejsou v dnešní době ještě příliš rozšířené. Pokud ovšem takovýto telefon vlastníte nebo máte možnost jeho koupě, může být následně použit jako identifikační médium pro přístupový systém PATRON. Vyhnete se tak nutnosti nosit identifikační kartu/čip a stačí vždy ke čtečce pouze přiložit mobilní telefon.

Zpět na seznam otázek


FAQ / Otázky a Odpovědi

bluetooth marketing partneři webu © 2010 Ima.cz