Časté otázky

Pro vyšší přehlednost jsme otázky rozdělili do několika sekcí

Obecné dotazy

Provozní dotazy

Ovládání systému

Identifikační média

Programování systému

Řešení problémů

 

OBECNÉ DOTAZY

1. K čemu je přístupový systém dobrý?   (Zpět na seznam otázek)

Přístupový systém je vhodný k ochraně vstupu do nemovitosti před nezvanými hosty.
Jedná se o účinnou náhradu klíčů navrženou pro maximální omezení možnosti neoprávněného vstupu.
Vydávání vstupních médií je plně v režii správce nemovitosti, je tak zamezeno nekontrolovatelnému kopírování klíčů. Každé identifikační médium je navíc dohledatelné a zpětně zablokovatelné.

2. Co znamená NFC technologie?   (Zpět na seznam otázek)

NFC (Near Field Communication) je moderní bezdrátová technologie na krátkou vzdálenost, kterou v dnešní době naleznete ve většině nových mobilních telefonů jako součást standardní výbavy. Tato technologie má za jeden z cílů do roku 2020 plně nahradit platební a věrnostní karty. Mimo to lze využívat pro různé jiné aplikace, jednou z nich je ovládání přístupového systému mobilním telefonem.

3. Jaké zkušenosti máte s přístupovými systémy?   (Zpět na seznam otázek)

Naše společnost patří k největším výrobcům a prodejcům identifikačních systémů v České republice. Naše historie sahá až do roku 1978, od roku 1991 pak působíme pod názvem IMA s.r.o. Disponujeme kolektivem 60 ti expertů na identifikační technologie.
Přístupový systém PATRON-PRO vychází z našich dlouholetých zkušeností z oblasti identifikačních systémů, které kombinujeme s využitím nejmodernějších technologií. Tento přístupový systém je primárně cílen na segment bytových domů, bytů a kanceláří.

4. V čem spočívá převratnost přístupového systému PATRON-PRO?   (Zpět na seznam otázek)

Převratnost systému PATRON-PRO oproti jiným přístupovým systémům spočívá zejména v možnosti jeho kompletní správy pomocí mobilního telefonu.
Představte si, že s každým požadavkem nájemníka na blokaci ztraceného média nebo vydání nového musíte běžet domů, programovat média v počítači a složitě pak přenášet editovaná data do systému nebo mazat celou paměť systému masterkartou a posléze přidávat oprávněná média jedno po druhém. Zní to složitě a náročně a přesně takové to také je.
Se systémem PATRON-PRO nic takového dělat nemusíte. Pouze sáhnete do kapsy a vše vyřešíte ve třech rychlých krocích zakončených přiložením telefonu na pár sekund ke čtečce pro přenesení dat.
Možnost jednoduchého a rychlého programování pak sama o sobě zvyšuje bezpečnost domu. Z našich dlouhodobých zkušeností víme, že pokud je blokování médií jakkoli složité, správci mají tendenci řešit blokace dávkově zhruba jednou za rok, někdy i déle. Po celou tuto dobu se případní nálezci ztracených médií mohou do chráněných prostor bez problému dostat. Pokud je programování rychlé a snadné, správci toto provádějí vždy, když je potřeba a bezpečnost se tak výrazně zvyšuje.
Další a neméně důležitou vlastností odlišující systém od konkurence je využívání bezpečných identifikačních médií s bezkontaktními čipy Mifare Ultralight a DESFire. Velikou výhodou je také to, že spínací modul není součástí čtecího terminálu, takže je možné jej vždy umístit uvnitř chráněného prostoru. Případný útočník tak nemá možnost se dostat do domu, a to ani v případě, že rozbije čtečku, jako je tomu u některých jiných systémů.

 

PROVOZNÍ DOTAZY

1. Musím mít v telefonu SIM a platit nějaký tarif?   (Zpět na seznam otázek)

Technologie NFC funguje na principu přenosu informací pomocí elektromagnetického pole na krátkou vzdálenost (cca 5cm). K jeho fungování není vůbec potřeba mít v telefonu SIM kartu, ani není tento přenos jakkoli zpoplatněn.

2. Musím k systému kupovat mobilní telefon?   (Zpět na seznam otázek)

Pokud ještě nevlastníte mobilní telefon s NFC technologií, pak si pro programování systému musíte NFC telefon koupit. Pokud telefon s NFC technologií již vlastníte, pak nás prosím kontaktujte s modelem vašeho telefonu. Obratem vám sdělíme, zda pro váš telefon existuje programovací SW, a zda je použitelný s přístupovým systémem.

3. Lze systémem ovládat více dveří?   (Zpět na seznam otázek)

S využitím jednoho NFC mobilního telefonu lze spravovat neomezený počet dveří rozdělených dle potřeb do libovolného počtu skupin. Každý uživatel tak může mít s jeho identifikačním médiem (přívěskem/kartou/telefonem) oprávnění vstupu do libovolného počtu dveří.

4. Použití NFC mobilního telefonu   (Zpět na seznam otázek)

Mobilní telefony s technologií NFC začínají v současné době velmi rychle zaplavovat trh. Technologie NFC je přitom u nových telefonů součástí standardní výbavy. Pokud takový telefon vlastníte nebo máte možnost jeho koupě, může být následně použit jako identifikační médium pro přístupový systém PATRON. Vyhnete se tak nutnosti nosit identifikační kartu/čip a stačí vždy ke čtečce pouze přiložit mobilní telefon.

 

OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU

1. Jak a kam mám kartu/čip přiložit?   (Zpět na seznam otázek)

Čtečka karet je obvykle umístěna na stěně vedle vchodu a má čtecí vzdálenost do 5 cm – to znamená, že identifikační médium (kartu/přívěsek/telefon) stačí ke čtečce na tuto vzdálenost pouze přiblížit. Nezáleží, jakou stranou médium přiložíte – je bezkontaktní, což znamená, že všechny údaje se vzduchem přenesou na vzdálenost několika centimetrů.

2. Mohu místo identifikačního média používat vlastní NFC telefon?   (Zpět na seznam otázek)

Pokud vlastníte jakýkoli mobilní telefon s technologií NFC, můžete ho zavést do systému a využívat jako identifikační médium k otevření dveří. Stačí si stáhnout naši aplikaci OtevírejMobilem a zavést telefon do systému.
Ačkoliv jsou mobilní telefony s NFC v současné době již poměrně rozšířené, je možné, že zrovna Váš telefon tuto technologii nepodporuje. Pokud si nejste jistí, zda Váš mobilní telefon technologii NFC podporuje, či nikoliv, kontaktujte prosím výrobce nebo se podívejte do seznamu telefonů s NFC, který je ke stažení na našich webových stránkách (http://www.patronpro.cz/materialy-ke-stazeni).

 

IDENTIFIKAČNÍ MÉDIA

1. Karta nebo čip (přívěsek), jaký je mezi nimi rozdíl?   (Zpět na seznam otázek)

Identifikační karta má rozměry klasické bankovní karty. Mezi její výhody patří mimo nepatrně nižší ceny, delší čtecí vzdálenost a možnost kompletního potisku. Je tedy vhodná zejména pro firmy a kancelářské komplexy, kde může fungovat i jako identifikátor zaměstnance (s fotkou, pracovní pozicí atd.). Nevýhodou identifikační karty jsou pak její rozměry, nižší životnost a náchylnost ke zlomení.
Identifikační čip/přívěsek je naopak velmi vhodný pro bytové domy. Jeho kompaktní rozměry a vysoká odolnost umožňují jeho připnutí například na klíče od bytu a nošení po kapsách. Jeho nevýhody jsou o něco vyšší cena, kratší čtecí vzdálenost a velmi omezené možnosti potisku. Tyto nevýhody jsou často při použití v bytových domech vyváženy právě jednoduchou manipulací a téměř neomezenou životností v porovnání s identifikačními kartami.

2. Potisk karet/čipů, jaký má význam?   (Zpět na seznam otázek)

Potisk karet nebo čipů pořadovým číslem má velký význam pro správnou identifikaci karty/čipu. Velmi často se stává, že některý uživatel kartu ztratí. Takovém případě je nutné ztracenou kartu zablokovat a vydat uživateli novou. Pokud je uživatel správně zanesen v seznamu karet, pak je celý proces jednoduchý. Problém nastává v případě, kdy kartu nelze jednoznačně identifikovat, například si členové jedné rodiny karty vyměnili mezi sebou. V takovém případě dojde po zablokování karty k situaci, že se jiný uživatel nedostane do dveří, zatímco případný nálezce karty může bez omezení do dveří vstoupit.

3. Je karta/čip voděodolná?   (Zpět na seznam otázek)

Bezkontaktní karty a čipy jsou vodotěsně zapouzdřené do plastového krytu, a proto jim voda nevadí.

4. Lze si karty/čipy zkopírovat nebo nějak rozmnožit?   (Zpět na seznam otázek)

Identifikační média v sobě již z výroby nesou unikátní kód. Tento kód není možné jednoduše přehrát do jiného média, a proto si je nemůžete nechat „zkopírovat“ jak je tomu u běžných klíčů. V tomto spočívá jedna z výhod systému – zamezení vstupu nepovolaných osob do Vašeho domu. Pro zajištění maximální bezpečnosti nabízí systémy PATRON možnost kódování bezkontaktních karet/čipů. Jde o zanesení vlastního unikátního kódu do paměti karty/čipu a jeho zašifrování. V takovém případě dokáže s kartou komunikovat pouze náš systém a jakákoli možnost “zkopírování” se zcela vylučuje. Pokud potřebujete pro Vaši potřebu více karet/čipů – obraťte se na správce domu.

5. Mohu využívat k obsluze systému kartu z práce nebo městskou kartu (např. Opencard)?   (Zpět na seznam otázek)

Na trhu se vyskytuje mnoho variant a standardů identifikačních karet. Nelze tedy obecně říct, zda karta bude fungovat. Každý však může zkusit kartu načíst mobilním telefonem, nebo jen přiložit ke čtečce – pokud na ní tato zařízení zareagují, pak je se systémem slučitelná.
Téměř všechny městské karty (např. Opencard, Plzeňská karta, v budoucnu Karta Brňana aj.) se systémem pracují a lze je tedy používat jako identifikační médium.

 

PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU

1. Znamená programování mobilním telefonem, že není potřeba počítač?   (Zpět na seznam otázek)

Přesně tak, veškeré nastavení uživatelských práv i následný přenos aktualizovaných dat do systému je prováděno pomocí mobilního telefonu. Aplikace instalovaná v mobilním telefonu je velmi podobná klasickému seznamu kontaktů a stejně jednoduchá je i práce s ní.

Pro větší domy nebo provádění většího množství úprav je k dispozici také aplikace do PC.

2. Jak aktivuji nebo aktualizuji karty/čipy oprávněné ke vstupu?   (Zpět na seznam otázek)

Nahrávání a aktualizace oprávněných karet/čipů probíhá ve dvou fázích. V první fázi je třeba upravit seznam oprávněných karet v mobilním telefonu. Přesný postup práce s aplikací je popsán v manuálu k aplikaci. Ve druhé fázi se upravený seznam přenese z mobilního telefonu do systému PATRON-PRO. Obě fáze jsou popsány v následujících dvou bodech a obtížnost celého procesu práce s mobilním telefonem je srovnatelná s ukládáním nového kontaktu do telefonního seznamu.

3. Jak tedy probíhá aktualizace seznamu v telefonu a práce s ním?   (Zpět na seznam otázek)

Při zakoupení systému PATRON-PRO obdržíte mobilní telefon s technologií NFC a předinstalovanou správcovskou aplikací, ve které je již nahrán seznam karet/čipů dodaných se systémem. Z tohoto seznamu můžete karty mazat nebo je do něj naopak přidávat prostým přiložením přidávané karty k telefonu. U každého záznamu je možné vyplnit jméno, příjmení, číslo bytu a skupinu dveří, které je karta oprávněna otevřít. Pomocí aplikace v mobilním telefonu lze tedy kompletně spravovat seznam karet a jejich oprávnění k jednotlivým vstupům.

4. Jak se určuje do kterých dveří smím a do kterých ne?   (Zpět na seznam otázek)

Jak již bylo řečeno, každé identifikační médium v sobě nese unikátní kód. Tento kód je uložen v jednotlivých čtecích zařízeních, která ovládají otevírání dveří. Pokud čtecí zařízení kód Vašeho identifikačního čipu zná, je Vám povolen vstup. Pokud ovšem není Vaše identifikační médium do konkrétních dveří zaneseno, vstup Vám není umožněn. Z tohoto důvodu je možné, aby některé karty/čipy otevíraly všechny dveře (karta/čip je zanesena v databázích všech dveří) a některé pouze jedny (karta/čip je zanesena pouze v databázi jedněch dveří a ostatní dveře ji neznají).

5. Jak zkopíruji aktualizovaný seznam z mobilního telefonu do přístupového systému?   (Zpět na seznam otázek)

Tento krok je velmi jednoduchý. Jakmile je práce s aktualizací seznamu v telefonu hotova, stačí z menu zvolit položku „Programování“ a přiložit telefon ke čtečce. Telefon sám rozpozná, o které dveře se jedná a pošle do čtečky správná data. Čtečka si z telefonu během pár sekund stáhne aktualizovaný seznam a po dokončení úlohy pípne. Tímto je systém zaktualizovaný a veškeré změny jsou zaneseny v paměti.

6. Potřebuji do seznamu vyplňovat všechny údaje (jméno, příjmení, číslo bytu, poznámku)?   (Zpět na seznam otázek)

Z důvodu dlouhodobé přehlednosti seznamu a vydaných karet/čipů je doporučeno vyplnit všechna pole a dodržet jejich správnost. Pokud například nájemník ztratí čipový přívěsek, je pro jeho následnou blokaci třeba přesně vědět, o který přívěsek se jedná. Pokud by došlo k blokaci jiného přívěsku/karty z důvodu nepřesných údajů v seznamu uživatelů, pak se některý nájemník večer nedostane domů, a naopak případný nálezce ztraceného přívěsku má možnost ho bez omezení používat. Pro jednodušší a přesnější identifikaci karet/přívěsků proto doporučujeme jejich potisk pořadovým číslem (naleznete v nabídce příslušenství).

7. K čemu slouží v seznamu karet/čipů pole skupina?   (Zpět na seznam otázek)

Pole skupina označuje skupinu dveří, kterou může zvolená karta otevřít. V systému můžete mít nainstalován neomezený počet dveří libovolně rozdělený do skupin podle typu oprávnění. Pokud máte systém PATRON-PRO nainstalovaný například na vstupních dveřích do domu a zároveň dveřích do sklepa, pak zařadíte do skupiny 1 oba tyto vstupy a do skupiny 2 pouze vstupní dveře do domu. Při rozdávání karet pak ke kartám nájemníků, kteří mají zároveň sklep, zapíšete skupinu 1. Těm co sklep nemají, nebo například pošťačce umožníte ovládat pouze skupinu 2 (tj. pouze vstupní dveře). Celý postup přiřazování skupin je popsán v manuálu k aplikaci.

 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Co mám dělat, když se mi dveře neotevřou?   (Zpět na seznam otázek)

Zkontrolujte, zda se po přiložení karty na čtečce rozsvítí zelená dioda. Pokud ano, dveře je možné otevřít. Pokud se rozsvítí červená, Vaše identifikační médium (karta/čip) není zaneseno do systému a musíte kontaktovat správce domu nebo servisní firmu pro jeho nahrání. Pokud je systém v pořádku, čtečka bliká zelenou diodou (tato funkce je volitelná a průběžné blikání lze pomocí správcovské aplikace vypnout).

2. Co se stane při výpadku proudu?   (Zpět na seznam otázek)

Pro případ výpadku proudu je možné systém vybavit záložním zdrojem – ten vydrží systém napájet po dobu nezbytnou pro pokrytí většiny krátkodobějších výpadků proudu (až 48 hodin). Napájení systému z baterie je v takovém případě signalizováno na záložním zdroji. Pokud přesto dojde k vybití baterie, dveře lze stále otevřít z vnitřní strany klikou.

Mám zájem o více informací

  Napište nám prosím svůj dotaz, rádi se Vám obratem ozveme!

  Jméno a příjmení: (*)

  E-mail: (*)

  Telefon:

  Vaše zpráva: (*)

  Kde jste se o nás dozvěděli?

  * hvězdičkou označená pole jsou povinná